Worden de kosten van implantologie vergoed?

Implantologie is een gespecialiseerd vakgebied binnen de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het plaatsen van tandheelkundige implantaten, die dienen als vervanging voor ontbrekende tanden of kiezen. De vergoeding voor een implantaatbehandeling kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het type behandeling, de behandelaar en uw tandheelkundige zorgverzekering.

In dit artikel

Lees in dit artikel over de vergoeding van uw implantaten en/of klikgebit. Klik op één van de onderstaande onderwerpen om direct meer te lezen:

Vergoeding van implantaten in tandeloze kaken

Een tandheelkundig implantaat is een kunstwortel die in de kaak geplaatst wordt om een of meerderen tanden te vervangen. Als u tandeloos bent, kunnen implantaten worden gebruikt om een klikgebit mogelijk te maken. Omdat er veel hoogwaardige materialen gebruikt worden in een implantaatbehandeling, kunnen de implantaatkosten hoog zijn. Van onze patiënten krijgen we vaak de vraag of een implantaatbehandeling vergoed wordt. We zullen kort uitleggen wat de algemene geldende regels zijn omtrent de vergoeding van een implantaatbehandeling.

Criteria voor vergoeding

De behandelkosten en materiaalkosten voor een klikgebit in tandeloze kaken worden alleen door uw basisverzekering vergoed als u minimaal aan de onderstaande eisen voldoet:

 • U bent volledig tandeloos in de boven- en/of onderkaak én
 • U functioneert niet met een normaal kunstgebit omdat uw kaak erg geslonken of afwijkend is én
 • Uw kunstgebit is technisch op een correcte manier gemaakt dat ondanks aanpassingen uw problemen niet oplost.

Procedure

Als u aan de bovenstaande eisen voldoet en als uw medische situatie de implantaatbehandeling niet in de weg staat, is het wettelijk bepaald dat u vooraf toestemming nodig heeft van uw zorgverzekeraar voor het plaatsen van implantaten in tandeloze kaken. De materiaalkosten van de implantaten en het klikgebit worden vergoed tot een bepaald bedrag. Een aanvraag voor klikgebit wordt gedaan door onze implantologen nadat u op intakeafspraak geweest bent. Na het indienen van de aanvraag zal uw zorgverzekering binnen zes tot acht weken u een brief sturen met de uitslag.

Als de aanvraag goedgekeurd is, betaalt uw zorgverzekeraar het grootste gedeelte van de behandelkosten. U betaalt uw wettelijke eigen risico voor geneeskundige behandelingen plus een wettelijke eigen bijdrage voor het klikgebit. De wettelijke eigen bijdrage voor het klikgebit is gelijk aan 10% van de totale behandelkosten van een klikgebit in de onderkaak (circa 350 tot 400 euro) of 8% van de totale behandelkosten van een klikgebit in de bovenkaak (circa 400 tot 550 euro).

Als de aanvraag niet goedgekeurd is, dient u zelf de totale behandelkosten te betalen. U bent natuurlijk na de intakeafspraak niet verplicht om de behandeling te ondergaan. Wel dient u de kosten van de intakeconsult (code J01) en gemaakte röntgenfoto’s (code X22) die noodzakelijk zijn voor de aanvraag zelf te betalen (circa 160 euro).

Vergoeding van implantaatbehandeling voor de vervanging van één of meerdere tanden/kiezen

Het plaatsen van implantaten voor het vervangen van één of meerdere tanden/kiezen in betande kaken wordt doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende tandartsverzekering kunt u misschien een vergoeding voor de implantaatbehandeling ontvangen. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per gekozen polis. Daarom geven we u tijdens de intakeafspraak schriftelijk een gedetailleerde kostenbegroting, inclusief alle materiaal- en techniekkosten, voor de voorgestelde behandeling. Op basis van deze gespecificeerde kostenbegroting, kunt u bij uw zorgverzekeraar informeren over de vergoeding van de behandeling. U kunt een voorbeeldbegroting vinden voor een implantaat inclusief de implantaatkroon op onze website via de onderstaande knop.

Bekijk de voorbeeldrekening

Een implantaat en implantaatkroon worden alleen bij uitzondering vergoed vanuit de basisverzekering, zoals in geval van oligodontie (ontbreken van zes of meer blijvende tanden/kiezen als gevolg van aangeboren afwijking), schisis (“hazenlip”), en trauma met verlies van één of meerdere snij- en hoektanden tot 18 jaar. Als u bij deze uitzonderingsgevallen hoort, kunt u dat bespreken met de implantoloog tijdens de intakeafspraak. Voor deze indicatie dient men namelijk ook een aanvraag bij de zorgverzekeraar in te dienen voorafgaande aan de behandeling.

Als u betaalt voor de implantaatbehandeling in ons Expertise Kliniek voor Implantologie Helmond, is het afhankelijk van uw fiscale situatie mogelijk om de behandelkosten aan het eind van een kalenderjaar als bijzondere zorgkosten in aftrek te brengen op uw inkomensbelasting. Via deze link kunt u meer informatie hierover krijgen op de website van de belastingdienst.

Preferente praktijk voor grote zorgverzekeraars

Omdat de Expertise Kliniek voor Implantologie Helmond op een wetenschappelijk bewezen manier te werk gaat volgens de landelijke richtlijnen, en dat alle implantaten in onze kliniek door NVOI-erkende implantologen geplaatst worden, zijn we door grote landelijke zorgverzekeraars zoals VGZ en CZ aangewezen als preferente praktijk voor de behandelingen in het kader van een klikgebit. Hierdoor is een machtigingsaanvraag vaak vooraf niet nodig. Daarnaast heeft u nog het voordeel dat u alleen een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage en eigen risico betaalt voor implantaten in tandeloze onderkaak en een klikgebit. Bij overige zorgverzekeraars moeten we wel een machtigingsaanvraag vooraf indienen.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij onze praktijk een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die volgens de landelijke richtlijnen wordt uitgevoerd. U zult vanaf het eerste consult dezelfde NVOI-erkende implantoloog houden als uw aanspreekspunt. Op deze manier heeft u één heldere aanspreekpartner die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Vraag uw tandarts om een verwijzing. Als u informatie over een klikgebit wil en u geen tandarts heeft, kunt u direct een intakeafspraak bij ons plannen. Neem graag uw actuele medicijnenlijst mee naar de eerste afspraak!

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Vergoeding van implantaten en klikgebit

  26 april 2024 30 november -0001

 • Optimale nazorg voor uw klikgebit

  19 januari 2024 30 november -0001

 • Kosten van klikgebit op implantaten

  10 november 2023 30 november -0001

 • Klikgebit in de bovenkaak: een verstandige optie?

  13 september 2023 30 november -0001