Implantologie in drie stappen

Een implantaat laat u plaatsen om een ontbrekende tand of kies te vervangen. Als u tandeloos bent kunnen implantaten gebruikt worden om meer houvast te geven aan uw kunstgebit. In dit geval spreken we van een klikgebit (implantaat gedragen overkappingsprothese). De implantaatbehandeling is tegenwoordig een kleine tandheelkundige ingreep die doorgaans niet meer dan 20 minuten in beslag neemt. Bij deze behandeling wordt u plaatselijk verdoofd en wordt het implantaat als een kunstwortel in het kaakbot geplaatst. Na een genezingsperiode van twee tot drie maanden wordt er een kroon, brug of klikgebit bevestigd op het geplaatste implantaat om uw gebit zijn oorspronkelijke vorm en functie terug te geven.

Binnen de Expertise Kliniek voor Implantologie Helmond wordt een implantaatbehandeling in drie overzichtelijke stappen uitgevoerd. Deze stappen lichten we hieronder toe.

Stap 1: Eerste consult

Iedereen die naar ons wordt verwezen zal eerst een intakeafspraak krijgen waarin de behandelwens en de uitgangssituatie worden bekeken. Deze afspraak wordt ingepland bij een van onze NVOI-gecertificeerde implantologen, die u tijdens de gehele behandeling zal begeleiden. Voor deze eerste consultatie wordt door ons ruim de tijd genomen. Om zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden op deze afspraak, vragen we u om de verwijsbrief, de relevante röntgenfoto’s en uw actuele medicijnenlijst van te voren naar ons op te sturen (of mailen). U kunt ook voorafgaande aan de afspraak informatie op deze website doornemen om geïnformeerd te zijn over de behandelmogelijkheden en andere relevante zaken.

Aan de hand van uw hulpvraag, de toestand van uw gebit en tandvlees, en aanvullende röntgenfoto’s wordt er een voorlopig behandelplan opgesteld. Onze implantoloog bespreekt de voor- en nadelen van verschillende behandelopties met u om samen tot een definitief behandelplan te komen. Een kostenbegroting zal voor u worden opgesteld en deze wordt ook met u (eventueel in een vervolgafspraak) besproken. Op basis van deze kostenbegroting kunt u bij uw tandartsverzekering uitzoeken of (een deel van) de behandeling vergoed wordt. Als er een machtigingsaanvraag bij uw zorgverzekeraar moet worden ingediend, zal dit ook door ons aangevraagd worden.

Wanneer u mee eens bent met het behandelplan en de bijhorende kostenbegroting zal een behandelafspraak voor u worden ingepland. Zo nodig krijgt u recepten van te voren mee die u bij de apotheek kunt ophalen ter voorbereiding van de implantaatbehandeling, zoals een antibioticakuur of een mondspoelmiddel.

De kosten voor het eerste consult omvat de codes J010 en/of J011 plus de kosten voor het vervaardigen en/of beoordelen van aanvullende röntgenfoto's. Indien nodig wordt er een aanvullende 3D scan van uw kaak gemaakt in het Radboudumc (X25).

Stap 2: Implantaatbehandeling

Het plaatsen van een implantaat wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd door de NVOI-gecertificeerde implantoloog die u eerder heeft ontmoet. Door een kleine opening in het tandvlees wordt op de plaats waar het implantaat moet komen met speciale boortjes ruimte gemaakt in het kaakbot. Dit duurt enkele minuten en is voor u niet pijnlijk. Daarna wordt het implantaat uit de steriele verpakking genomen en direct in het kaakbot geplaatst. Vervolgens wordt de wond gesloten met hechtingen. Aan de einde wordt er een röntgenfoto gemaakt om de positie van het implantaat te controleren. Na de behandeling krijgt u instructies van de implantoloog over de nazorg. U ontvangt ook een implantaatpaspoort van ons zodat u weet welk implantaat en andere materialen er in de behandeling gebruikt zijn. Wij gebruiken hoogwaardige materialen die wetenschappelijk bewezen zijn.

Vanwege de gebruikte techniek en de zeer kleine wond, voelt u geen pijn tijdens de behandeling. De implantaatplaatsing wordt door meeste patiënten als minder belastend ervaren in vergelijking met het trekken van een kies. Na de behandeling kunt u lokaal enige pijn en zwelling ervaren, vergelijkbaar met de bezwaren van een tandextractie. Zo nodig schrijft de implantoloog specifieke medicatie voor in de genezingsfase.

De ingreep zelf duurt tussen de 15 en 30 minuten. We plannen doorgaans 40 à 60 minuten voor de complete behandeling, mede omdat we vóór de behandeling de behandelkamer steriel (bacterievrij) moeten voorbereiden en we de verdoving voldoende gelegenheid willen geven om zich in te werken.

In geval dat er onvoldoende kaakbot aanwezig is om een implantaat te verankeren in de kaak, kunnen we ervoor kiezen om vóór of tijdens de implantaatplaatsing het kaakbot te verbreden (botopbouw) of te verhogen (sinuslift). Hierbij maken we veelal gebruik van kunstbot (botsubstituut) en/of uw eigen kaakbot dat we elders in de kaak oogsten. Het uitvoeren van deze aanvullende procedure bespreken we altijd vooraf met u zodat u te allen tijde op de hoogte bent van het exacte beloop van de behandeling.

Stap 3: Nazorg

Eén tot twee weken na de implantaatplaatsing ziet u uw implantoloog terug in onze praktijk voor een wondcontrole. We vinden het van belang om de genezing goed in de gaten te houden. Zo nodig worden de overgebleven hechtingen verwijderd. U krijgt instructies over het onderhoud van het implantaat. In de weken na het plaatsen van het implantaat maakt uw lichaam nieuw kaakbot aan rondom het implantaat om het implantaat stevig te verankeren in de kaak (osseointegratie). Deze ingroeiperiode is doorgaans 8 tot 10 weken voor een implantaat in de onderkaak en 12 weken voor een implantaat in de bovenkaak. Een goede mondhygiëne is vereist voor een goede ingroei en functie van de implantaten! Graag uw aandacht hiervoor. De kans is 96% tot 99% dat een implantaat zich vast zal groeien in de kaak. U krijgt ingroeigarantie van ons voor de door ons geplaatste implantaten.

Na deze periode krijgt u, indien nodig, nog een laatste controleafspraak bij ons in de praktijk waarbij er een röntgenfoto gemaakt wordt om de botingroei rondom het geplaatste implantaat te controleren. Daarna wordt u terugverwezen naar uw tandarts of tandprotheticus voor het maken van de kroon, brug of klikgebit op het implantaat. Als u deze door ons wil laten maken in onze verwijspraktijk, zullen we het in goed overleg met u en uw tandarts doen. De lange termijn nazorg van de implantaten vindt meestal plaats door uw eigen tandarts. Op verzoek kunnen we dit ook voor u doen.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die volgens een wetenschappelijk bewezen protocol wordt uitgevoerd. De eerste consultatie, implantaatplaatsing en nazorg worden door dezelfde implantoloog uitgevoerd. Op deze manier heeft u één duidelijke behandelaar die voor u zorgt en u ontzorgt.

Wilt u een eerste afspraak maken bij onze kliniek? Klik dan op onderstaande knop en vul het afsprakenformulier in of raadpleeg de contactgegevens. Vergeet niet om de verwijsbrief, eventuele röntgenfoto’s en uw actuele medicijnenlijst mee van te voren naar ons te sturen.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Ontsteking rondom een implantaat (peri-implantitis)

  16 juli 2024 30 november -0001

 • Vergoeding van implantaten en klikgebit

  26 april 2024 30 november -0001

 • Optimale nazorg voor uw klikgebit

  19 januari 2024 30 november -0001

 • Kosten van klikgebit op implantaten

  10 november 2023 30 november -0001