Antwoord op uw vragen

In onderstaand overzicht vind u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Welke leeftijd moet je hebben voor implantaten?

Uit wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring concludeert men dat leeftijd op zich geen invloed heeft op het toepassen van implantaten. Zelfs op hoge leeftijd kunnen implantaten met een succeskans van 96% tot 99% in de kaak geplaatst worden. De minimumleeftijd voor implantaten wordt bepaald door het tijdstip waarop de botgroei in de kaken voltooid is. Gemiddeld gezien ligt de minimumleeftijd voor implantaatbehandeling tussen 18 en 21 jaar, afhankelijk van de groeiwijze van de kaak en de positie van het implantaat in de kaak.

Hoe lang gaan implantaten mee?

Een implantaat is een duurzame oplossing ter vervanging van tanden of kiezen. Een implantaat kan tientallen jaren meegaan. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 95% tot 98% van de geplaatste implantaten na 10 jaar nog in de kaken functioneren. De belangrijkste factor die de levensduur van een implantaat bepalen is de mondhygiëne, oftewel de gezondheid van het tandvlees rondom een implantaat.

Een implantaat heeft net zoals uw natuurlijke gebit goed onderhoud nodig. Ga daarom trouw naar de periodieke controles bij de tandarts. Reinig het implantaat dagelijks door te poetsen en door ragers, tandenstoker of flosdraad te gebruiken. Het ophopen van tandplaque en tandsteen rondom een implantaat veroorzaakt ontsteking van het tandvlees. Dit kan weer tot het verlies van kaakbot rondom het implantaat en uiteindelijk tot het verlies van implantaat leiden. Uw gewoontes zoals roken, tandenknarsen en klemmen spelen ook een rol in de levensduur van implantaten.

Door wie word ik behandeld?

U wordt van begin tot einde behandeld door één van onze NVOI-gecertificeerde implantologen.

Kan ik met implantaten door de luchthavencontrole of in de MRI?

Implantaten zijn doorgaans van titanium gemaakt. Titanium heeft als eigenschap niet magnetisch te zijn. Hierdoor heeft een implantaat weinig invloed op het metaaldetectie-poortje op een luchthaven of een MRI-scan in het ziekenhuis. Daarnaast krijgt u van ons altijd een implantaatpaspoort na de implantaatbehandeling, met de gegevens van de toegepaste materialen. Zorg dat u deze bij zich heeft, dan is voor iedereen inzichtelijk welke implantaten u heeft.

Wat is een klikgebit?

Wanneer u al langere tijd gebruik maakt van een kunstgebit, slinkt het kaakbot. Hierdoor heeft uw kunstgebit minder houvast. Door 2 (of in sommige situaties 4) implantaten in de kaak te plaatsen, kan er een nieuwe kunstgebit worden gemaakt dat op de implantaten vastklikt. Op deze manier krijgt het kunstgebit meer houvast en kunt u beter kauwen met uw kunstgebit. U kunt het klikgebit zelf uitnemen en weer vastklikken.

Ik heb te weinig kaakbot, wat dan?

Er zijn moderne technieken om de kaakbreedte (botopbouw) en kaakhoogte (sinuslift) aan te vullen met kunstbot en/of eigen kaakbot om de implantaatplaatsing mogelijk te maken. Onze implantlogen informeren u graag over de mogelijkheden tijdens het eerste consult.

Kan ik alles eten en drinken na de behandeling?

Zolang de verdoving nog werkt, moet u voorzichtig zijn met het drinken van warme dranken. U voelt immers niet of de drank te heet is. Ook moet u er op letten, niet op uw lip te bijten zolang deze nog verdoofd is. Ook niet prettig. Het is belangrijk dat u de wond kans geeft te genezen en daarom moet u niet op die locatie hard spoelen. Het bloedstolsel zou dan weggespoeld kunnen worden, terwijl dat juist nodig is om de wond te genezen.

U hoeft geen maaltijden over te slaan. U kunt normaal afbijten en kauwen met de overige tanden en kiezen. Ga op uw gevoel af wat wel of niet te eten en drinken, dat werkt vaak het beste!

Hoelang duurt de ingreep?

De implantaatplaatsing zelf duurt tussen de 15 en 30 minuten. We plannen doorgaans 40 à 60 minuten voor de complete behandeling, mede omdat we vóór de behandeling de behandelkamer steriel (bacterievrij) moeten voorbereiden en we de verdoving voldoende gelegenheid willen geven om zich in te werken.

Kan ik mijn medicatie standaard innemen?

Omdat de implantaatplaatsing een weinig belastende ingreep is en dat het implantaat hier via kleine openingen door het tandvlees geplaatst wordt, kunt u uw gebruikelijke medicatie innemen rondom de behandeling. Als u één soort bloedverdunner inneemt, kunt u deze doorgebruiken. De kans op een nabloeding is klein. Als u meer dan één bloedverdunner inneemt, geef dit graag van tevoren aan bij de implantoloog zodat we samen een verantwoord besluit kunnen nemen voor het al dan niet stoppen van één van de bloedverdunners.

Hoe lang duurt de totale behandeling?

De totale behandeling duurt vaak 6 tot 8 maanden, afhankelijk van de botingroei periode van het implantaat (osseointregratieperiode). Soms kan de behandeling langer, wanneer eerst voorbehandeling (botopbouw) en genezing van de kaak moet plaatsvinden.

Kunnen complicaties of problemen ontstaan?

Complicaties na implantaatplaatsing komen zelden voor. De kans van slagen van een implantaatoperatie is zeer groot. Goed onderzoek vooraf maakt de kans op complicaties of mislukkingen minimaal. Het kan gebeuren dat een implantaat niet vastgroeit en later opnieuw wordt geplaatst. De kans hierop wordt groter als je rookt. Soms moet het oorspronkelijke behandelplan worden gewijzigd. Om medische complicaties tijdens behandeling te voorkomen, wordt een uitgebreide gezondheidsanamnese afgenomen en zo nodig is er overleg met huisarts of specialist.

Is het plaatsen van een implantaat pijnlijk?

De implantaatplaatsing gebeurt onder plaatselijke verdoving en is vrijwel pijnloos. Tot een paar dagen na de behandeling kan wat zwelling ontstaan. Voor de operatie krijgt u medicatie om ongemak te voorkomen.

Hoe belangrijk is mondhygiëne?

Optimale mondhygiëne is uiterst belangrijk, om de kans op wondinfectie te beperken en om ervoor te zorgen dat er botingroei plaats kan vinden rondom het geplaatste implantaat. De implantoloog, tandarts en mondhygiëniste zullen u daarbij helpen en adviseren.

Wat gebeurt er als een implantaat niet vastgroeit?

Meestal kan na een genezingsperiode het implantaat opnieuw worden geplaatst. Als bij een geplande brugconstructie niet het gewenste aantal implantaten vastgroeit, moet men soms besluiten om een goed vastklikkende overkappingsprothese (klikgebit) te maken.

Groeien implantaten altijd vast?

Het percentage is hoog! Onderzoeken op langere termijn hebben uitgewezen dat 98-99% van de implantaten in de onderkaak probleemloos functioneren. In de bovenkaak is dit aantal door geringere botdichtheid een paar procent minder, tussen de 96% en 99%.

Ziet het resultaat op implantaten even mooi uit als eigen tanden?

De kans om de door ons gebruikte implantaatsystemen een zeer goed esthetisch resultaat te bereiken is groot. Het eindresultaat hangt echter voor een groot gedeelte af van de beginsituatie en de mate van eerder botverlies. Ook de conditie van het omringend tandvlees is heel belangrijk. Bij de chirurgische stappen zijn er diverse mogelijkheden om ongunstige factoren te verbeteren.

Over implantologie

 • Ontsteking rondom een implantaat (peri-implantitis)

  16 juli 2024 30 november -0001

 • Vergoeding van implantaten en klikgebit

  26 april 2024 30 november -0001

 • Optimale nazorg voor uw klikgebit

  19 januari 2024 30 november -0001

 • Kosten van klikgebit op implantaten

  10 november 2023 30 november -0001