Comfortabele, voorspelbare en duurzame oplossing

Implantaten bieden een comfortabele, voorspelbare en duurzame oplossing om één of meerdere tanden/kiezen te vervangen of uw gebitsprothese meer houvast te geven. Vanwege de hoogwaardige techniek en de beperkte nabezwaren na de implantaatbehandeling, is het plaatsen van één of meer implantaten tegenwoordig de standaardbehandeling geworden om verlies van functie en esthetiek te ondervangen.

Een implantaatbehandeling brengt natuurlijk kosten met zich mee. Tegenover deze behandekosten biedt een implantaatbehandeling ook een oplossing voor de lange termijn. U moet zichzelf de vraag stellen wat is het u waard om weer comfortabeler te kunnen eten en vol zelfvertrouwen te kunnen spreken en lachen.

Behandelkosten

In onze Expertise Kliniek voor Implantologie Helmond gelden de door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tandartstarieven voor implantologie en kroon/brug/klikgebit die op de implantaten komt. Deze tarieven worden jaarlijks door de overheid vastgesteld. Klik op de onderstaande links voor meer informatie over de behandelkosten:

Voorbeeldrekening

Om u een beeld te geven hoe de kosten worden opgebouwd, vindt u onderstaand een voorbeeldrekening voor een tandvervanging met implantaat. Deze kunt u gebruiken als een referentie. De exacte behandelkosten van uw implantaatbehandeling wordt door ons schriftelijk aan u geven na de intakeafspraak. Voor de intakeafspraak brengen we kosten voor initieel onderzoek implantologie (code J01) in rekening plus de eventueel te maken en te beoordelen röntgenbeelden.

Voorbeeldrekening voor een tandvervanging met implantaat

Vergoedingen

Een belangrijk onderdeel in het maken van een keuze is het kostenplaatje van een implantaatbehandeling. Vergoedt mijn zorgverzekeraar een deel of de hele behandeling? Kan ik de kosten over twee jaar spreiden? Kunnen de behandelkosten worden afgetrokken van inkomensbelasting? Of uw implantaatbehandeling wel of niet vergoed wordt, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals type behandeling, de behandelaar en uw zorgverzekeringspolis. We informeren u graag persoonlijk over uw situatie.

Implantaten in betande kaken

Het plaatsen van implantaten in betande kaken voor het vervangen van één of meerdere tanden/kiezen wordt doorgaans niet vergoed vanuit de basisverzekering. Afhankelijk van uw aanvullende tandartsverzekering kunt u een vergoeding hiervoor ontvangen. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en per gekozen polis. Daarom geven we u vóór elke behandeling een gespecificeerde kostenbegroting (inclusief alle materiaal- en techniekkosten) voor de voorgestelde behandeling. Op basis van deze kostenbegroting kunt u zich vooraf goed informeren bij uw zorgverzekering over de vergoeding voor de behandeling.

Implantaten in tandeloze kaken

In het algemeen geldt dat het plaatsen van implantaten in tandeloze kaken om een gebitsprothese meer houvast te geven, het zogenaamde klikgebit, vergoed wordt uit de basisverzekering mits voldaan wordt aan enkele strenge voorwaarden, namelijk:

 • U bent volledig tandeloos in de boven- en/of onderkaak;
 • U functioneert niet met een normaal kunstgebit omdat u een erg geslonken kaak heeft en/of problemen heeft met de vorm van uw kaak;
 • U een optimaal vervaardigde normaal kunstgebit heeft die ondanks aanpassingen de problemen niet oplost.

Voorafgaande aan een behandeling doen we namens u een aanvraag bij uw zorgverzekeraar om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke vergoeding van het plaatsen van implantaten in tandeloze kaken en/of het klikgebit dat op de geplaatste implantaten komt. Als uw zorgverzekeraar een machtiging heeft afgeven, worden de behandelkosten, inclusief de techniek- en materiaalkosten, vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt alleen een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage voor een klikgebit, plus het gebruikelijke eigen risico voor medische behandelingen in het algemeen.

Implantaat in uitzonderlijke gevallen

Een implantaat met kroon wordt alleen bij uitzondering vergoed vanuit de basisverzekering, zoals in geval van een oligodontie (ontbreken van zes of meer blijvende tanden/kiezen), schisis (“hazenlip”), trauma met verlies van één of meerdere snij- en hoektanden tot 18 jaar. De zorgverzekeraar hanteert zeer strenge normen voor het vergoeden van deze behandelkosten vanuit de basisverzekering.

Preferente praktijk van grote zorgverzekeraars

Omdat onze kliniek conform de landelijke richtlijnen en met NVOI-gecertificeerde implantologen werkt, zijn we door grote landelijke zorgverzekeraars zoals VGZ en CZ aangewezen als preferente praktijk voor de bovengenoemde behandeling. Hierdoor is een machtigingsaanvraag vaak vooraf niet nodig en betaalt u alleen een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage en eigen risico voor implantaten in tandeloze onderkaak en een klikgebit. Bij overige zorgverzekeringen moeten we wel een machtigingsaanvraag vooraf indienen, na uw eerste intakeafspraak.

Maak een afspraak

Het plaatsen van implantaten is bij ons een overzichtelijke, voorspelbare en pijnloze behandeling die conform een wetenschappelijk bewezen behandelprotocol wordt uitgevoerd. De eerste consultatie, implantaatplaatsing en nazorg worden door dezelfde implantoloog uitgevoerd. Als u oplossing voor uw klacht wenst te verkennen, maak een intakeafspraak bij ons. Op basis van uw wensen en uw gebitssituatie, stellen we een schriftelijke kostenbegroting voor u op aan het eind van de intakeafspraak. Zo heeft u inzicht in alle kosten voorafgaande aan de behandeling.

Als u een afspraak wil maken voor een intake, vergeet niet om een verwijsbrief naar onze praktijk te sturen met relevante röntgenfoto’s en uw actuele medicatielijst! Als u tandeloos bent, kunt u ook zonder verwijzing een intakeafspraak bij ons inplannen.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Vergoeding van implantaten en klikgebit

  26 april 2024 30 november -0001

 • Optimale nazorg voor uw klikgebit

  19 januari 2024 30 november -0001

 • Kosten van klikgebit op implantaten

  10 november 2023 30 november -0001

 • Klikgebit in de bovenkaak: een verstandige optie?

  13 september 2023 30 november -0001