Voortand beschadigd? Een ongeluk zit in een klein hoekje!

Een stootje op het sportveld of een ongelukje met de e-bike, het kan zomaar gebeuren dat u uw voortand beschadigt. Als het om een klein stukje gaat, kan de voortand meestal vrij eenvoudige gerepareerd worden door uw tandarts, door middel van een nieuwe vulling of een facing. Als de wortel van de voortand ook beschadigd is of als een groot deel van een voortand afgebroken is, is het verlies van de voortand vaak onvermijdelijk.

Om de voortand te vervangen, is het plaatsen van een implantaat en het maken van een implantaatkroon de standaardoplossing. Met een implantaat, kunt u uw voortand op een duurzame en esthetische manier laten vervangen. In een dergelijk geval, is de timing van de voortandvervanging heel erg van belang.

In dit artikel

In dit artikel omschrijven we het proces van de direct implantaatplaatsing bij beschadiging van een voortand. Klik op één van de onderstaande onderwerpen om direct meer te lezen:

Voortandvervanging: wacht niet (te) lang

Als u te lang wacht met de voortandvervanging door implantologie, dan verliest u onnodig bot en tandvlees rondom de voortand. Hierdoor wordt de implantaatbehandeling onnodig gecompliceerd gemaakt. De behandeling zal langer duren, meer kosten en een minder mooi resultaat opleveren in vergelijking met de situatie waarin de voortandvervanging op een optimaal tijdstip wordt uitgevoerd.

Directe implantaatplaatsing bij de voortand

Om de behandelduur, kosten en het eindresultaat te verbeteren, gebruiken we sinds 5 jaar zo veel mogelijk de techniek van directe implantaatplaatsing om een voortand na breuk of ontsteking te vervangen. De kern van deze techniek is om de voortand pas te verwijderen op het moment dat het implantaat geplaatst wordt.

Verwijderen van de voortand zodra het implantaat geplaatst wordt

In andere woorden, het is verstandig om na breuk of ontsteking van de voortand direct aan uw tandarts om een verwijzing te vragen zodat onze implantologen de conditie van uw voortand kunnen beoordelen. Als er voldoende bot en tandvlees aanwezig zijn en als de ontsteking onder controle is, kunnen we de techniek van directe implantaatplaatsing zo snel mogelijk toepassen. Hierdoor wordt bot en tandvlees zo veel mogelijk behouden rondom de wortel die nog in de kaak aanwezig is.

Laat uw tandarts daarom uw voortand niet verwijderen voordat er al een plan gemaakt is over tandvervanging.

Voorbeeld van een geplaatst implantaatTwee weken na directe implantaatplaatsing

Minder verlies van tandvlees en bot

Door het implantaat direct na verwijdering van de voortand te plaatsen, vindt er veel minder verlies van tandvlees en bot plaats. De omliggende weefsels worden door het implantaat in stand gehouden tijdens het herstelproces na implantaatplaatsing. Deze herstelperiode duurt tussen de 4 en 6 maanden afhankelijke van uw botsituatie. Als het lukt om een implantaat direct na het verwijderen van de wortel te plaatsen, hoeft er bijna nooit een extra botopbouw of tandvleestransplantatie plaats te vinden. Het implantaat wordt via dezelfde wond als het verwijderen van de wortel geplaatst.

Inkorten van de behandelduur

Op deze manier heeft u weinig last na de directe implantaatplaatsing en kan de behandelduur ingekort worden. 4 tot 6 maanden na het plaatsen van het implantaat, kan de definitieve kroon op het implantaat gemaakt worden zodat u weer een volledige tandboog hebt. In de periode tussen de directe implantaatplaatsing en het plaatsen van de implantaatkroon kunt u een tijdelijke voorziening dragen in de vorm van een kunsthars plaatprothese of een Essixspalk gemaakt om het gat in de tandboog op te vullen.

Definitieve kroon op het implantaatVoorbeeld van een definitieve kroon op het implantaat

Maak een afspraak

Benieuwd wat de Expertise Kliniek voor Implantologie Helmond voor u kan betekenen? Vraag uw tandarts om een verwijzing èn klik op de onderstaande knop of raadpleeg de contactgegevens om een intakeafspraak te maken.

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Optimale nazorg voor uw klikgebit

  19 januari 2024 30 november -0001

 • Kosten van klikgebit op implantaten

  10 november 2023 30 november -0001

 • Klikgebit in de bovenkaak: een verstandige optie?

  13 september 2023 30 november -0001

 • Ontsteking van een implantaat

  22 juni 2023 30 november -0001