Het belang van een tandvervanging

Als u een tand of kies verliest, kan uw afbijtvermogen of kauwvermogen hierdoor minder worden. Daarnaast kan het ontbreken van een tand of kies ontsierend zijn. Als er op lange termijn een tand of kies ontbreekt, kunnen de naastliggende en tegenoverliggende tanden of kiezen verschuiven. Daarom is het belangrijk om aan tandvervanging te denken als u een tand of kies verliest.

Tandvervanging door een implantaat

Het vervangen van een tand of kies door middel van een implantaat en implantaatkroon is tegenwoordig de standaardoplossing binnen tandheelkunde, de eerste keus. Het implantaat is een kunstwortel en wordt onder het tandvlees geplaatst om de natuurlijke wortel te vervangen. Na een genezingsperiode tussen de 8 tot 12 weken wordt er een keramische kroon op het implantaat gemaakt. Hiermee wordt de tand of kies op een functionele en esthetische manier vervangen.

U zal geen verschil merken tussen een implantaatkroon en een natuurlijke tand of kies tijdens het eten. Een kroon op het implantaat voelt natuurlijk aan. Qua uiterlijk zal men niet gauw een verschil merken tussen een implantaatkroon en uw eigen tand of kies.

Voorbeeld van een implantaat

Tandvervanging door brug

Voordat implantaten op grote schaal binnen tandheelkunde werden toegepast, was het maken van een brug de standaardbehandeling om een tand of kies te vervangen. Om een tand of kies te vervangen heeft u een drie-delige brug nodig. Dat wil zeggen dat de brug minimaal uit twee kronen en een kunsttand (het tussendeel) bestaat. De kronen zitten aan de buurtanden (pijlers) vast en het tussendeel vult de ruimte van de ontbrekende tand op.

Om een brug te kunnen maken moet de tandarts de buurtanden (pijlers) eerst beslijpen. Na het beslijpen van de pijlers wordt er een afdruk genomen in de mond. Aan de hand van deze afdruk wordt de brug in een tandtechnische laboratorium gemaakt. De brug wordt daarna door de tandarts op de pijlers geplaatst en met cement bevestigd.

Voorbeeld van een brug

Voordelen en nadelen van een implantaat ten opzichte van een brug

Een implantaat heeft ten opzichte van een brug de onderstaande voordelen en nadelen.

Voordelen van een implantaat ten opzichte van een brug

 • Het is niet nodig om uw (gezonde) buurtanden te beslijpen. Op deze manier behouden uw tanden hun sterkte en vitaliteit.
 • Het implantaat behoudt het kaakbot en het tandvlees op hun oorspronkelijk niveau. Bij een brug gaan het kaakbot en tandvlees na verloop van tijd slinken en terugtrekken onder het brugtussendeel.
 • Als een van de twee pijlers van de brug gaat ontsteken of afbreekt, gaat vaak de gehele brug verloren. Schade of ontsteking aan de buurtanden beinvloed het functioneren van een implantaatkroon niet.
 • Als een deel van de brug afbreekt kan het vervangen van een brug risicovol zijn. De brug moet afgetikt worden, met kans op breuk van de pijlers. De breuk van een pijler betekent doorgaans dat het maken van een nieuwe brug niet meer mogelijk is. Dan moet men alsnog aan implantologie denken. Als de kroon op een implantaat vervangen moet worden, kan de kroon vrij eenvoudig van het implantaat worden afgeschroefd. Vervolgens kan er een nieuwe kroon op het implantaat geplaatst worden.

Nadelen van een implantaat ten opzichte van een brug

 • U moet voldoende kaakbot hebben voor een implantaat. Als de tand of kies lang geleden verloren is gegaan, kan er door het blijvend slinken van het kaakbot te weinig kaakbot overblijven voor een implantaat. Het maken van een brug is minder afhankelijk van de hoeveelheid kaakbot die er aanwezig is. Onze implantologen kunnen met een lokale botopbouw in het merendeel van de gevallen wel eenvoudig kaakbot plaatselijk aanvullen om een implantaatbehandeling mogelijk te maken.
 • Een geplaatst implantaat heeft tijd nodig om vast te groeien in het kaakbot. Dit duurt normaal gesproken tussen de 8 en 12 weken. Een brug kan vaak binnen 4 weken geplaatst worden.
 • Als u bepaalde medicijnen gebruikt, zoals bifosfonaten (sterke medicijnen tegen botontkalking), kan de ingroei van implantaten in het kaakbot vertraagd of geremd worden. In dit soort gevallen zou een brug een passend alternatief zijn. Ook in geval van eerdere bestraling in het gebied van de kaken is een brug meer aan te raden.

Kostenvergelijking tussen een implantaat en brug

De kosten van een brug- of implantaatbehandeling voor een tandvervanging zijn vergelijkbaar, tussen de 1500 en 2250 euro. Deze kosten worden doorgaans voor een deel vergoed vanuit uw aanvullende tandartsverzekering. De brugbehandeling wordt in één keer gefactureerd omdat de brug in één keer geplaatst wordt. De implantaatbehandeling wordt in twee delen gefactureerd: ongeveer de helft van de behandelkosten worden in rekening gebracht na het plaatsen van het implantaat, het andere deel wordt in rekening gebracht na het plaatsen van de implantaatkroon.

Daarom is het vaak een goede optie om een implantaatbehandeling over twee kalenderjaren te verdelen. Zo kunt u de behandelkosten optimaal over twee jaren verdelen, eventueel gebruikmakend van uw aanvullende tandartsverzekering. Vooral aan het eind van het jaar is dit vaak een goede optie.

Implantaat is eerste keuze behandeling geworden

Kortom, het vervangen van een tand of kies door middel van een implantaat is inmiddels de eerste keuze behandeling geworden. Een brug is in enkele gevallen ook een goed alternatief.

Meer informatie

Voor meer informatie, kunt u een intake afspraak bij ons maken zodat we een gepersonaliseerd behandelplan en kostenbegroting voor u kunnen opstellen. Klik op de onderstaande knop!

Maak een afspraak

Over implantologie

 • Optimale nazorg voor uw klikgebit

  19 januari 2024 30 november -0001

 • Kosten van klikgebit op implantaten

  10 november 2023 30 november -0001

 • Klikgebit in de bovenkaak: een verstandige optie?

  13 september 2023 30 november -0001

 • Ontsteking van een implantaat

  22 juni 2023 30 november -0001