Onze werkwijze in drie stappen

Onderstaand vind u meer informatie over onze werkwijze op basis van de intake, behandeling en nazorg.

Intake

Na de ontvangst van uw verwijzing nemen we contact op met de patiënt om een afspraak voor een intake te maken. Deze afspraak wordt doorgaans binnen 2 à 3 weken ingepland. Alle doorverwezen patiënten worden door de NVOI-erkende implantoloog Jeroen Liebregts of Tong Xi gezien. Tijdens de intake worden de hulpvraag, medische anamnese en voorgeschiedenis van de patiënt besproken.

Op basis van de bevindingen van klinisch onderzoek en eventueel aanvullende onderzoeken (röntgenfoto’s, studiemodellen) wordt een behandelplan aan de patiënt voorgesteld. Er wordt een bijhorende kostenbegroting opgesteld. Zo nodig verzorgen we tevens de machtigingsaanvraag bij de zorgverzekeraar. Indien de patiënt akkoord is met het behandelplan en de bijhorende kosten, worden afspraken voor behandeling ingepland.

Behandeling

Het plaatsen van implantaten wordt door onze NVOI-gecertificeerde implantologen Jeroen Liebregts en Tong Xi onder lokale anesthesie uitgevoerd. De behandelduur is afhankelijk van de situatie tussen de 30 en 60 minuten. Alle ingebrachte implantaten en biomaterialen worden gearchiveerd zodat alle informatie achteraf beschikbaar is. Meestal wordt de healing abutment direct op het implantaat geplaatst (één-fase techniek). Er wordt mondelinge en schriftelijke informatie aan patiënt verstrekt over de wondverzorging en nabezwaren. U ontvangt van ons een brief/e-mail over deze behandeling met een duidelijke vermelding van de maatvoering van geplaatste implantaten en wanneer de prothetische fase van start kan gaan.

Indien er onvoldoende botvolume aanwezig is voor het direct plaatsen van implantaten, kan er voorafgaande aan of tijdens de implantaatplaatsing een botaugmentatie worden uitgevoerd, gebruikmakend van autoloog bot en/of botsubstituut. Uitgebreide botaugmentaties voorafgaande aan een implantaatplaatsing worden soms door de NVOI-erkende implantologen uitgevoerd op de polikliniek van Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het Radboudumc (Nijmegen).

Nazorg

1 à 2 weken na de implantaatplaatsing zien we patiënt terug voor een wondcontrole. Hierbij worden de hechtingen zo nodig verwijderd en wordt er informatie aan de patiënt verstrekt over mondhygiëne en onderhoud tijdens de osseointegratie. Doorgaans hanteren we een osseointegratie periode van 8 à 10 weken in de onderkaak en 12 weken in de bovenkaak.

Na afloop van deze periode wordt een laatste controleafspraak bij ons gemaakt. Hierbij wordt de osseointegratie klinisch en röntgenologisch gecontroleerd. De controlefoto wordt digitaal naar de verwijzer verstuurd. Na de osseointegratiecontrole wordt de patiënt terugverwezen naar de verwijzer voor het vervaardigen van de suprastructuur. Indien de verwijzer ons verzoekt om de suprastructuur te vervaardigen, verwijzen we de patiënt terug nadat de suprastructuur vervaardigd is.

Over implantologie

 • Klikgebit in de bovenkaak: een verstandige optie?

  13 september 2023 30 november -0001

 • Ontsteking van een implantaat

  22 juni 2023 30 november -0001

 • Voortandvervanging? Kies voor de directe implantaatplaatsing!

  23 mei 2023 30 november -0001

 • Tips voor nazorg na een implantaatbehandeling

  11 mei 2023 30 november -0001